Nieuws

Helaas: Snorfiets gaat naar de rijbaan

By 4 juli 2018 No Comments

Het wordt voor gemeenten vanaf 1 juli mogelijk om de snorfietsers op de rijbaan te laten rijden. Dat heeft het Rijk besloten. De landelijke regelgeving gaat sneller in dan verwacht. Amsterdam is daar blij mee en gaat de maatregel nu ook zo snel mogelijk op straat invoeren. Nog voor de zomer bespreekt het college van burgemeesters en wethouders het verkeersbesluit dat hiervoor nodig is. De verwachting is dat snorfietsers in Amsterdam begin 2019 met helm op naar de rijbaan gaan.

Betere verkeersveiligheid
Het wordt steeds drukker op de Amsterdamse fietspaden en dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Het aantal snor- en bromfietsers onder de ernstig verkeersgewonden is zeer hoog. Het is na de fietser de grootste groep onder de ernstig verkeersgewonden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, wil Amsterdam al langere tijd dat snorfietsers op de rijbaan gaan rijden. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Wethouder Sharon Dijksma: “We zijn blij dat alle lichten daarvoor nu op groen staan. Tegelijkertijd gaat het om een ingrijpende en complexe maatregel. Snorfietsers moeten mogelijk andere routes gaan rijden, wennen aan een nieuwe plek op de weg en natuurlijk: een helm op. Daarom staat bij de invoering van deze maatregel zorgvuldigheid voorop.”

Wat zijn de volgende stappen?
• Voor de verplaatsing naar de rijbaan is een verkeersbesluit nodig van het college van burgemeester en wethouders. Half juli bespreekt het college het ontwerpverkeersbesluit.

• Daarna volgt de zienswijzeperiode. Dan kan iedereen reageren op het ontwerpverkeersbesluit. De wet schrijft voor dat een zienswijzeperiode zes weken duurt. Om te voorkomen dat dit precies samenvalt met de zomervakantie, legt de gemeente het ontwerpverkeersbesluit vanaf 14 augustus ter inzage. De zienswijzeperiode loopt dan van 14 augustus tot en met 24 september. Zo heeft iedereen die dat wil de gelegenheid om een reactie te geven.

• De gemeente beoordeelt alle zienswijzen. De antwoorden worden gebundeld in een Nota van Beantwoording. Hierin staat hoe het zienswijzeproces is verlopen, welke reacties zijn ontvangen en wat de eventuele gevolgen zijn voor het definitieve verkeersbesluit.

• Hierna neemt het college het definitieve verkeersbesluit. Daartegen kunnen belanghebbenden nog zes weken in beroep gaan. Als het definitieve besluit is genomen, wordt ook de precieze invoeringsdatum bekend. Naar verwachting is begin 2019 alles klaar om de nieuwe situatie in te laten gaan.

Uitvoering op straat
Direct na het definitieve verkeersbesluit komt er een voorlichtingscampagne voor snorfietsers en andere verkeersdeelnemers. Ook start dan direct de uitvoering op straat. Zo moeten er borden worden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht, waardoor het straks voor snorfietsers goed zichtbaar is waar ze de rijbaan op moeten.

Zienswijze indienen
De gemeente maakt in juli bekend op welke manier vanaf 14 augustus zienswijzen kunnen worden ingediend. U vindt alle informatie op www.amsterdam.nl/scooter, in de digitale nieuwsbrief en in advertenties in de lokale media.

Bron: Gemeente Amsterdam